เฟอร์นิเจอร์สำนักงานมือสองราคาพิเศษสุด ๆ !

02-964-5900-1 ทุกวัน 9:00 - 18:00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ด้านบน > การรักษาข้อมูลของลูกค้า

การรักษาข้อมูลของลูกค้า

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่นำมาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาติโดยเด็ดขาด ทางบริษัทจะไม่นำข้อมูล (ที่อยู่, ชื่อ – สกุล, อายุ, เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ) ที่บันทึกลงใน home page ของบริษัทฯ นำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางคุณลูกค้าโดยเด็ดขาด
  • ทางบริษัทจะไม่ส่ง junk mail โดยเด็ดขาด ข้อมูลบุคคลที่แจ้งมา จะไม่นำมาใช้นอกเหนือเป้าหมายหน้าที่บริษัท และจะอยู่ภายในขอบเขตที่คุณลูกค้าเห็นชอบเท่านั้น
  • ทางบริษัทจะไม่ส่ง direct mail, E-mail นอกเหนือจากการส่งข้อมูลที่อยู่ภายในขอบเขตที่เห็นชอบและ จะส่งกรณีที่มีการติดต่อที่จำเป็นเท่านั้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่รั่วไหลไปยังบุคคลที่ 3 โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ บริษัทจะรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งข้อมูลของคุณลูกค้าจะไม่รั่วไหลและจะไม่ส่งข้อมูลต่อไปยังบุคคลที่ 3 โดยเด็ดขาด
  • จะไม่ส่งข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยังบุคคลที่ 3 เพื่อให้ดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด เว้นเสียจากกรณีที่ได้รับความยินยอมจากคุณลูกค้าเท่านั้น
  • นอกจากนี้ กรณีที่ได้รับการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการอย่างเข้มงวด ตามที่ทางคุณลูกค้าเห็นด้วยเท่านั้น
  • ทางบริษัทจะไม่ส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่ 3 โดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีทางกฏหมายต้องการใช้ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีเกิดความจำเป็นที่บริษัทต้องรักษาทรัพย์สินหรือสิทธิของบริษัทฯ ไว้
友だち追加