เฟอร์นิเจอร์สำนักงานมือสองราคาพิเศษสุด ๆ !

02-964-5900-1 ทุกวัน 9:00 - 18:00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ด้านบน >ประวัติกลุ่มบริษัทโตมิซาวา

ประวัติกลุ่มบริษัทโตมิซาวา

บริษัท โตมิซาวา(ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงาน/ร้านค้า
50/3 หมู่ 9 บางพุด ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 11120
โทรศัพท์
02-964-5900-1
โทรสาร
02-964-5902
URL(TH)
https://www.tomizawa.co.th
ตัวแทน
บุคคลผู้มีอำนาจแทน คุณฮิเดโนริ ซากุไร
วันก่อตั้ง
21 ธันวาคม 2553
ทุนจดทะเบียน
4 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน
17 คน
รายละเอียดธุรกิจ

ธุรกิจการขายเครื่องเรือนนำเข้าที่ใช้แล้วสำหรับสำนักงานและบ้าน

ธุรกิจการขายสินค้าสำหรับสำนักงาน

โทรศัพท์・การก่อสร้างโทรคมนาคม

ธุรกิจการส่งออกและนำเข้า

Click a map for the larger size,Tomizawa HAPPY will appear

บริษัท โตมิซาวา จำกัด(มหาชน)

สำนักงาน
6-47-16 ฮิกาชิ ซะกาอิ เอะโดะกะวะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์
1855-ตึก 2A โคยะ อิจิคะวะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 047-327-7119
โทรสาร : 047-328-6651
ตัวแทน
ตัวแทนผู้มีอำนาจ
คุณโตมิซาวา ฮิโรชิ
วันก่อตั้ง
9 เมษายน พ.ศ.2527
ทุนจดทะเบียน
10 ล้านเยน
จำนวนพนักงาน
80 คน
รายละเอียดธุรกิจ
ธุรกิจบริการโรงเก็บสินค้า Truck Room Project (Tomi Box)
ธุรกิจการค้าขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจการขายสินค้าเกี่ยวกับสำนักงาน
โครงการสนับสนุนความสามารถของบุคลากร
โครงการสนามกีฬา (Tomi Batting Dome)
โครงการร้านค้ารีไซเคิล (Happy)
การอนุมัติผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว

บริษัท ซันโย เอ็กเพรส

สำนักงาน
6-47-16 ฮิกาชิ ซะกาอิ เอะโดะกะวะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์
1855-ตึก 2A โคยะ อิจิคะวะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 047-327-7119
โทรสาร : 047-328-6651
วันก่อตั้ง
พฤศจิกายน พ.ศ.2527
ทุนจดทะเบียน
10 ล้านเยน
จำนวนพนักงาน
30 คน
จำนวนรถที่ครอบครอง
24 คัน
รายละเอียดธุรกิจ
ธุรกิจการขนส่งสินค้า
การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่ชำรุด/เสียหาย/ใช้การไม่ได้
ธุรกิจการแยกชิ้นส่วน
การขนย้าย・การบรรจุหีบห่อ・การจัดเก็บ
โครงการรีไซเคิล
การจัดการพิเศษเกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่ชำรุด/เสียหาย/ใช้การไม่ได้
การอนุมัติผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว

บริษัท โคเออุตสาหกรรมยานยนต์

สำนักงาน
6-47-16 ฮิกาชิ ซะกาอิ เอะโดะกะวะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์:03-3689-8611
ตัวแทน
โทรสาร:03-3689-8613
วันก่อตั้ง
มกราคม พ.ศ.2525
ทุนจดทะเบียน
35 ล้านเยน
รายละเอียดธุรกิจ
โครงการเตรียมความพร้อมและจัดระเบียบยานยนต์
การเคลือบผิวโลหะยานยนต์
ธุรกิจตัวแทนการรับประกันความเสียหาย
ธุรกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว
ธุรกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์
ธุรกิจการขายและการติดตั้งเครื่องมือสำหรับลดควันจากท่อไอเสีย

บริษัท Sfider จำกัด

สำนักงาน
สำนักงาน โทรศัพท์:03-3688-7511
ตัวแทน
โทรสาร:03-3680-5645
วันก่อตั้ง
november 2006
ทุนจดทะเบียน
10 ล้านเยน
รายละเอียดธุรกิจ
การจัดการอสังหาริมทรัพย์
การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและการจัดการสัญญา (Batting dome)
友だち追加