เกี่ยวกับการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

・ขนย้าย , ขนเข้า, การประกอบติดตั้ง
ค่าขนส่งไปกลับ คิดราคาต่างหาก
ค่าขนส่งขั้นต่ำ・ไปกลับ คิดราคาต่างหาก
ขนขึ้นบันได・ค่าติดตั้งประกอบสินค้า คิดราคาต่างหาก

※ค่าขนย้ายทั้งตอนขนส่งไป และขนส่งกลับ จะต้องชำระล่วงหน้า

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจะมีค่าบริการแยกต่างหาก เราจะติดต่อคุณสำหรับค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าจาก บริษัท ของเรา
 • โดยปกติจะมีคนขับรถ 1 คน ในการขับไปเพื่อขนส่ง กรณีเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ ทางลูกค้าต้องช่วยขนสินค้าลงจากรถขนส่งด้วยนะคะ นอกจากนี้ กรณีขนย้ายขึ้นบันได กรณีขอให้ช่วยติดตั้งหรือขึ้นบันไดจะคิดค่าบริการต่างหาก
 • การขนส่ง บริษัทจะยกให้ถึงตรงประตู กรณีไม่มีลิฟท์และต้องขึ้นบันไดไปที่ชั้น 2 เป็นต้นไป ทางบริษัทจะส่งให้ที่ชั้น 1
 • กรณีสั่งซื้อสินค้า กรุณาคอนเฟิร์มขนาดของสถานที่ติดตั้ง, และขนาดของลิฟท์ด้วยนะคะ กรณีขึ้นบันไดจะมีค่าใช้จ่ายต่างหาก นอกจากนี้ กรณีไม่สามารถขนขึ้นลิฟท์ได้และต้องการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าขนส่งให้
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะตามข้างล่างนี้
  1. กรณีขนขึ้นบันได
  2. กรณีต้องระวังรอยทางเดินหรือลิฟท์ จากการขนย้าย
  3. กรณีต้องแยกชิ้นส่วนสินค้า, ประกอบสินค้า
  4. กรณีต้องนำส่งของหนัก เช่น ตู้นิรภัยขนาดใหญ่
  5. อื่นๆ กรณีไม่สามารถขนย้ายตามปกติได้
 • รายละเอียด (เกี่ยวกับรายละเอียดการเช่าสินค้า) กรุณาดูที่ไฟล์ PDF
  ※ในการเปิดไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader
  กรณีไม่มี กรุณา Download ที่นี่
  adobe reader