ข้อควรระวังเกี่ยวกับกุญแจ

สินค้าในร้านจะไม่มีกุญแจทุกชิ้นครับ

เนื่องจากบริษัทจำหน่ายสินค้ามือสอง จึงมีสินค้าบางส่วนเท่านั้นที่มีกุญแจ
กรณีต้องการสินค้าที่มีกุญแจด้วย กรุณาสอบถามที่ร้านครับ

TEL.02-964-5900-1