Japanese Japanese Englist English Thai Thai

ประวัติกลุ่มบริษัทโตมิซาวา

บริษัท โตมิซาวา(ไทยแลนด์) จำกัด

■สำนักงาน/ร้านค้า  
50/3 Moo 9 Bangpud Parkrek Nontaburi 11120
02-964-5900-1
02-964-5902
http://www.tomizawa.co.th
■ตัวแทน บุคคลผู้มีอำนาจแทน
คุณโยชิโนะ คาซูมิ
■วันก่อตั้ง 21 ธันวาคม 2553
■ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท
■จำนวนพนักงาน 13 คน
■รายละเอียดธุรกิจ
 • ธุรกิจการขายเครื่องเรือนนำเข้าที่ใช้แล้วสำหรับสำนักงานและบ้าน
 • ธุรกิจการขายสินค้าสำหรับสำนักงาน
 • โทรศัพท์・การก่อสร้างโทรคมนาคม
 • ธุรกิจการส่งออกและนำเข้า

บริษัท โตมิซาวา จำกัด(มหาชน)

■สำนักงาน 6-47-16 ฮิกาชิ ซะกาอิ เอะโดะกะวะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
■ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 1855-ตึก 2A โคยะ อิจิคะวะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์:047-327-7119
โทรสาร:047-328-6651
■ตัวแทน ตัวแทนผู้มีอำนาจ 
คุณโตมิซาวา ฮิโรชิ
■วันก่อตั้ง 9 เมษายน พ.ศ.2527
■ทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน
■จำนวนพนักงาน 80 คน
■รายละเอียดธุรกิจ
 • ธุรกิจบริการโรงเก็บสินค้า Truck Room Project (Tomi Box)
 • ธุรกิจการค้าขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจการขายสินค้าเกี่ยวกับสำนักงาน
 • โครงการสนับสนุนความสามารถของบุคลากร
 • โครงการสนามกีฬา (Tomi Batting Dome)
 • โครงการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Couple Circle)
 • โครงการร้านค้ารีไซเคิล (Happy)
 • การอนุมัติผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว

บริษัท ซันโย เอ็กเพรส

■สำนักงาน 6-47-16 ฮิกาชิ ซะกาอิ เอะโดะกะวะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
■ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์     1855-ตึก 2A โคยะ อิจิคะวะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์:047-327-7119
โทรสาร:047-329-7725
■วันก่อตั้ง พฤศจิกายน พ.ศ.2527
■ทุนจดทะเบียน 1,000万円
■ทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน
■จำนวนพนักงาน 30 คน
■จำนวนรถที่ครอบครอง 24 คัน
■รายละเอียดธุรกิจ
 • ธุรกิจการขนส่งสินค้า
 • การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่ชำรุด/เสียหาย/ใช้การไม่ได้
 • ธุรกิจการแยกชิ้นส่วน
 • การขนย้าย・การบรรจุหีบห่อ・การจัดเก็บ
 • โครงการรีไซเคิล
 • การจัดการพิเศษเกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่ชำรุด/เสียหาย/ใช้การไม่ได้
 • การอนุมัติผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว

บริษัท โคเออุตสาหกรรมยานยนต์

■สำนักงาน 6-47-16 ฮิกาชิ ซะกาอิ เอะโดะกะวะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์:03-3689-8611
ตัวแทน
โทรสาร:03-3689-8613
■วันก่อตั้ง มกราคม พ.ศ.2525
■ทุนจดทะเบียน 35 ล้านเยน
■รายละเอียดธุรกิจ
 • โครงการเตรียมความพร้อมและจัดระเบียบยานยนต์
 • การเคลือบผิวโลหะยานยนต์
 • ธุรกิจตัวแทนการรับประกันความเสียหาย
 • ธุรกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว
 • ธุรกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์
 • ธุรกิจการขายและการติดตั้งเครื่องมือสำหรับลดควันจากท่อไอเสีย